Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prostornom uređenju Program prostornog uređenja Republike Hrvatske Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola Zakon o zaštiti prirode Zakon o...
Preporuke za stambene zgrade [COVID-19]

Preporuke za stambene zgrade [COVID-19]

koronavirus.hr Ove se preporuke odnose na provedbu mjera u stambenim zgradama s više stambenih jedinica, radi održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta na površinama i u prostorima koje zajednički koriste svi stanari (podrumi, dizala, stubišta te prostori po...

Nazovi

LOCATION